Ebeveyn Rehberi

Ana Sayfa / Ebeveyn Rehberi

“Country Focus” Etkinliklerimiz

Uluslararası kültürleri tanımanın faydaları arasında, aşılmaz duvarları yıkmak ve basma kalıp bakış açılarından kurtulmak yer alır. Türk Eğitim Sistemi ile Finlandiya Eğitim Modeline entegrasyonunun yanı sıra öğrencilerimizin farklı kültürleri tanımasına olanak sağlamak adına düzenli olarak aylık periyotlarda bir ülke yakın mercek altına alınır. Farklı ülkeleri ve kültürleri yakından tanımanın yanı sıra, aynı yaştaki öğrencilerde, aynı zamanda anlama ve bakış açısı geliştirme alanları oluşturur. Öğrenciler Country Focus etkinliklerinde öğrenme deneyimini, olabildiğince doğal ve eğlenceli yaşarlar. İncelenen ülke dilinde kendilerini rahatça ve eğlenerek ifade ederler. Okulumuzun eğitim felsefesi, uluslararası okul kültürü ve eğitimi anlayışında olmak üzere kuruludur. Country Focus projemiz kapsamında ilgili...

Fidol Okulları Olarak Eğitim Sistemini Ne Ölçüde Uyguluyoruz?

Bazen bir şeyi anlatmak için sayfalar dolusu yazabilirsiniz ama aslında en etkili olan görmektir. Daha da etkili olan ise bunun gerçekleşebileceğine inanmaktır. Fidol Okulları olarak eğitimi süre ve sonuç olarak değerlendiririz. Sonuca gidene kadarki sürecin de ölçülüp değerlendirilmesini sağlarız. Ölçme araçlarımız küçük yaş gruplarında bilgi, beceri ve davranışa yönelik gelişim süreçlerini oluşturmaya ve gözlemlemeye dayalıdır. Öğrencilerimize gelişim düzeylerine uygun açık uçlu sorular yönelterek, onları ezberden uzaklaştırmayı ve farklı bakış açıları kazanmalarını hedefleriz. Eğitim sürecinde öz değerlendirme önem yer tutar. Öğrencilerin öz değerlendirme ile kendi yeteneklerini kendilerinin keşfetmelerine imkan sağlarız. Sonuç ölçmede yine açık uçlu sorular, çoktan seçmeli araçlar ve en...

Neden Finlandiya Eğitim Sistemi?

Son yıllarda yapılan birçok araştırma Finlandiya eğitim sisteminin dünyadaki en iyi eğitim sistemi olduğunu göstermektedir. Eğitimin, gelecekteki rekabet ortamında başarılı olabilmek ve yüksek refah seviyesine ulaşabilmek için bir anahtar olduğunu kabul eden birçok ülke, dünyanın en iyi eğitimini ve okullarını yaratmak için Fin eğitim modelini uygulamaktadır. Dünyada en başarılı ve en başarısız öğrenci arasındaki farkın en az olduğu ülke Finlandiya olarak kabul edilir. Yani sistem her öğrencinin öğrenebileceği şeklide düzenlenmiştir. Fin eğitim sistemi, kaliteli öğretmen eğitimi, modern ve etkili öğrenme materyalleri, yapıcı değerlendirme ve hayat boyu öğrenme anlayışından oluşmaktadır. Öğrenciler öğrenme ile ilgili tüm sürecin sorumluluklarını taşımaya teşvik edilirler. Disiplinler...

Call Now Button