Eğitim Sistemimiz

Ana Sayfa / Eğitim Sistemimiz

Ataşehir Fidol Anaokulu öğrenci merkezli eğitim anlayışı ile öğrencilerin tüm potansiyellerini kullanmalarını sağlayarak onları Atatürk’ün mirası olan akıl ve bilim yolunda bugüne ve yarına hazırlamak amacıyla kurulmuştur. Anaokulumuzda ‘öğrenme’ ciddi bir oyundur ve her çocuk özgün ve özel bir birey olarak kabul edilir. Finlandiya eğitim sistemi ile Türk eğitim sisteminin sentezlendiği anaokulumuzda benimsediğimiz öğrenme modeli, bir yanda her çocuğun kendine özgü gelişim ve öğrenme süreçlerine, ilgi alanlarına vurgu yaparken, bir yandan da doğal materyallerin tercih edildiği serbest oyunları ve yapılandırılmış oyunları sentezleyerek öğrenme imkanı sunar. Ataşehir Fidol Anaokulu’nda eğitim ortamları ve öğrenme deneyimleri hazırlanırken ‘çocuğa görelik’ ilkesi, amaç – araç ilişkisi, merak duygusunun oyunla harmanlanması gibi prensiplerin eğitime yaptığı olumlu katkılar her zaman göz önünde bulundurulur. Güven ve sevgi dolu bir ortamda öğrencilerini kucaklayan Ataşehir Fidol Anaokulu’nda ilkemiz ve hedefimiz, ülkemizin ve hatta dünyamızın geleceğini şekillendirecek olan çocukların hayatlarına dokunmak, 21. yüzyılın en önemli becerileri olan eleştirel düşünme, yaratıcılık, iş birliği ve iletişim becerilerini, dijital okuryazarlık ve yaşam becerileri ile harmanlayarak mutlu ve üretken bireyler yetiştirmektir.

Son yıllarda yapılan birçok araştırma Finlandiya eğitim sisteminin dünyadaki en iyi eğitim sistemi olduğunu göstermektedir. Kaliteli öğretmen eğitimi, modern ve etkili öğrenme materyalleri, yapıcı değerlendirme ve hayat boyu öğrenme prensipleri üzerine kurulu olan Fin eğitim sisteminde öğrenciler öğrenme sürecinin tüm sorumluluklarını taşımaya teşvik edilirler. Eğlenme ile öğrenmenin birleştirilerek etkili ve kalıcı öğrenme için zemin hazırlayan bu sistemde okuma becerileri, bilim, matematik, okur- yazarlık kadar sosyal bilimler, görsel sanatlar, spor ve pratik becerilerin geliştirilmesi de önemlidir. Akademik ve akademik olmayan öğrenme biçimleri arasında kurulan bu denge çocukların okuldaki mutluluğunu sağlamaktadır (Finlandiya eğitim sistemiyle ilgili ‘Neden Finlandiya Eğitim Sistemi?’ başlıklı yazı için tıklayın).

Tüm Fidol okullarında olduğu gibi, Finlandiya eğitim sistemi temel alınarak hazırlanan eğitim programımız sosyal-duygusal öğrenmeyi esas alır. Ataşehir Fidol Anaokulu’nda uygulanan sosyal-duygusal öğrenme faaliyetleri sayesinde öğrencilerimiz zorlu durumlarla, yeni ortamlarla ve yeni öğrenme yöntemleriyle başa çıkmalarına destek olacak yetkinliklerle donatılır. Anaokulumuzdaki öğrenme ortamı, öğrencilerle öğretmenleri arasında kurulan sıcak ilişkiler, çocuklara sunulan ‘dahil olma’ ve ‘sesini duyurabilme’ imkanları, öğrenirken eğlenme, pozitif geribildirim ve ‘desteklendiğini bilme’ unsurlarıyla desteklenir. 

Ataşehir Fidol Anaokulu’nda öğrencilerimiz keyif alarak katıldıkları, seslerini duyurabildikleri, dinlendiklerini bildikleri sıcak, şefkatli ve sevecen bir öğrenme ve bakım ortamında aktif bir şekilde öğrenme sürecinde rol alırken ‘neyi’ değil ‘nasıl’ öğreneceklerini, öğrenme süreçlerinin tüm sorumluluklarını kendileri üstlenmeyi öğrenir, öz-bakım becerileri, sosyal-duygusal öğrenme yetkinlikleri ve kendilerine özgü öğrenme süreçleri hakkında farkındalık kazanırlar.

Call Now Button