Hedeflerimiz

Ana Sayfa / Hedeflerimiz

Fidol Okulları’nın temelinde, standart sınavlarla ölçümlenen sonuç odaklı bir eğitim anlayışı yerine odak noktasında öğrencinin yer aldığı ve öğrenme sürecinin vurgulandığı bir eğitim anlayışı yatmaktadır. Bu anlayışla yola çıkan Fidol Okulları’nda öğrencilerimize 21. yüzyılın en önemli yetkinlikleri olan eleştirel düşünme, yaratıcılık, iş birliği ve iletişim becerilerinin yanı sıra dijital okuryazarlık ve yaşam becerileri kazandırmak, onları geleceğin henüz adı konmamış mesleklerine hazırlamak ve en nihayetinde mutlu ve üretken bireyler yetiştirmek hedeflenmektedir.

Bu ortak hedefe paralel olarak, Ataşehir Fidol Okulu’nda gerek yönetim gerekse öğretmen kadrosu olarak bizler, 

  • öğrencilerimize keyif alarak katıldıkları, seslerini duyurabildikleri, sıcak ve sevecen bir öğrenme ve bakım ortamı sunmayı;
  • öğrencilerimizin aktif bir şekilde öğrenme sürecinde rol almalarını sağlamayı;
  • onlara ‘neyi’ değil, ‘nasıl’ öğreneceklerini öğretmeyi;
  • öğrencilerimize öz-bakım becerileri kazandırmayı;
  • onlara temel sosyal-duygusal yetkinleri kazandırmayı ve
  • kendi özgün öğrenme süreçleri konusunda farkındalık kazanmalarını ve öğrenme sürecinin zorluklarıyla başa çıkmayı öğrenmelerini sağlamayı;

hedeflemekteyiz.

Call Now Button